ton

ton
ton I {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. tonnie {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_8}}fiz. muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'dźwięk towarzyszący drganiom akustycznym o tej samej częstotliwości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Tony harmoniczne, nieharmoniczne, rezonansowe. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_8}}muz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'miara odległości między dźwiękami skali': {{/stl_7}}{{stl_10}}Podwyższyć dźwięk o pół tonu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'dźwięk o wskazanej wysokości': {{/stl_7}}{{stl_10}}Fałszywy ton. Wysoki ton. Podać właściwy ton chórowi. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'barwa brzmienia głosu lub instrumentu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Ciepły, łagodny, melancholijny, ostry, spokojny, płaczliwy ton głosu. Czysty, delikatny, miękki, głęboki ton instrumentu. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'sposób wypowiadania się, barwa emocjonalna, stylistyczna tekstu': {{/stl_7}}{{stl_10}}Drwiący ton wypowiedzi. Mówić karcącym tonem. Wypowiadać się w ostrym tonie. Uszczypliwe tony w artykule. Ton perswazji. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'poziom, stopień, nasycenie koloru; odcień, odmiana barwy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Obraz w pogodnym tonie. Rozmaite tony błękitu. Krawat o ton ciemniejszy od koszuli. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}7. {{/stl_12}}{{stl_7}}'normy zachowania obowiązujące w określonych sytuacjach; etykieta, konwenans': {{/stl_7}}{{stl_10}}Szkoła dobrego tonu. Coś jest w dobrym, złym tonie. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}8. {{/stl_12}}{{stl_8}}jęz. {{/stl_8}}{{stl_7}}'rodzaj akcentu polegającego na zmianie wysokości brzmienia sylaby, nie zaś (jak w języku polskim) na wzmocnieniu siły artykulacji; też: intonacja' <łac. z gr.> {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}ton II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. tonnie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'biała glinka kredowa stosowana jako główny składnik do produkcji wodnych farb klejowych' <niem.>{{/stl_7}}{{stl_17}}ZOB. {{/stl_17}}{{stl_7}}głos [ton] nieznoszący sprzeciwu; nadawać ton {{/stl_7}}{{stl_8}}{czemuś} {{/stl_8}}{{stl_7}}; spuścić z tonu; uderzyć w {{/stl_7}}{{stl_8}}{jakiś} {{/stl_8}}{{stl_7}}ton [{{/stl_7}}{{stl_8}}{jakąś} {{/stl_8}}{{stl_7}}nutę] {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Ton- — Ton …   Deutsch Wörterbuch

  • Ton — Ton …   Deutsch Wörterbuch

  • ton — 1. (ton ; devant une voyelle et une h muette : to n ami, to n homme) au masculin ; TA (ta) au féminin ; TES (tê, l s se lie : têz amis) au pluriel pour les deux genres. 1°   Adj. possessif qui répond au pronom personnel tu, toi. Ton ami, ta femme …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

  • ton — tȏn m <N mn tónovi> DEFINICIJA 1. a. fiz. zvuk koji nastaje pravilnim titranjem elastičnog tijela i u kojem se razlikuju visina, jačina, boja i trajanje b. karakteristična kvaliteta i boja nekog glazbala ili ljudskog glasa [raspjevani ton… …   Hrvatski jezični portal

  • ton — ton1 or displacement ton [tun] n. pl. tons; sometimes, after a number,ton [var. (differentiated (17th c.) for senses “weight, measure”) of TUN] 1. a unit of weight, equal to 2,000 pounds avoirdupois (907.1847 kilograms or 0.90718 metric ton or… …   English World dictionary

  • ton — [ tʌn ] noun count ** 1. ) AMERICAN a unit for measuring weight, containing 2,000 POUNDS and equal to 907 kilograms: The horse could pull up to 50 tons. Transporting the coal costs $40 per ton. two ton/80 ton etc. (=weighing two tons/80 tons… …   Usage of the words and phrases in modern English

  • Ton — (t[u^]n), n. [OE. tonne, tunne, a tun, {AS}. tunne a tun, tub, a large vessel; akin to G. & F. tonne a ton, tun, LL. tunna a tun; all perhaps of Celtic origin; cf. Ir. & Gael. tunna a tun. Cf. {Tun},{Tunnel}.] (Com.) A measure of weight or… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • Ton — Ton …   Wikipedia Español

  • Tôň — (Village) Administration Pays  Slovaquie …   Wikipédia en Français

  • ton — S3 [tʌn] n [Date: 1200 1300; Origin: tun container, unit of weight (11 21 centuries), from Old English tunne] 1.) plural tons or ton written abbreviation t a unit for measuring weight, equal to 2240 pou …   Dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”